Όσοι δεν υποβάλλουν αίτημα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μπορούν να προσέλθουν την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας στα εκλογικά κέντρα που έχουν οριστεί για κάθε Δημοτική Τοπική Οργάνωση και ΔΕΕΠ.
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Κατά την προσέλευσή σας στο εκλογικό κέντρο θα πρέπει να έχετε μαζί σας Αστυνομική Ταυτότητα ή προσωρινή Βεβαίωση της οικείας Αστυνομικής Αρχής (εκδίδεται σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του ΑΔΤ) ή Διαβατήριο (γίνεται δεκτό ακόμη και αν η ισχύς του έχει λήξει) ή ελληνική Άδεια Οδήγησης.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υπαχθείτε σε ΔΗΜ.Τ.Ο. διαφορετική από αυτήν στην οποία είστε ήδη εγγεγραμμένη/ος παρακαλώ συμπληρώστε και υποβάλετε την παρακάτω Αίτηση μετεγγραφής προς τη Διεύθυνση Πληροφορικής, το αργότερο έως την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.