Δικαίωμα ψήφου ηλεκτρονικά έχουν όλα τα μέλη της ΝΔ που είναι ταμειακώς ενήμερα, έχουν υποβάλει εγκαίρως το αίτημα συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (έως την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021) και έχουν λάβει email έγκρισης. Η ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης Ζευς» της ΕΔΥΤΕ (GRNET). 

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Διαδικασία διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΖΕΥΣ

Διαδικασία διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

 • Ο ψηφοφόρος συμπληρώνει το Αίτημα συμμετοχής μέσω Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας και λαμβάνει email επιβεβαίωσης. Το email και το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι μοναδικό για τον κάθε ψηφοφόρο. Σε περίπτωση που ο ψηφοφόρος δεν λάβει το email παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μας.

 • Ο ψηφοφόρος λαμβάνει μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (email) με αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που ο ψηφοφόρος δεν λάβει το email παρακαλώ να επικοινωνήσει μαζί μας.

 • Ο ψηφοφόρος λαμβάνει μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (email) και SMS δύο μέρες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Το μήνυμα τον πληροφορεί για την ακριβή ημερομηνία και ώρα έναρξης της ψηφοφορίας καθώς και τις οδηγίες συμμετοχής. Για κάθε αλλαγή που γίνεται λαμβάνει και νέο μήνυμα.

 • Στο μήνυμα περιέχεται ένας προσωπικός και απόρρητος σύνδεσμος στον ιστότοπο του συστήματος «Ζευς». Ο ψηφοφόρος κάνοντας κλικ στο Link θα λάβει τον προσωρινό μοναδικό κωδικό σύνδεσης (OTP) στο κινητό που έχει δηλώσει και αφού τον καταχωρήσει η  διαδικασία υποβολής της ψήφου ξεκινά, εφόσον βέβαια η ψηφοφορία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Διαφορετικά ο ψηφοφόρος ενημερώνεται αναλόγως.

 • Στην οθόνη του ψηφοφόρου εμφανίζεται ένα εισαγωγικό σημείωμα που περιγράφει τη διαδικασία υποβολής ψήφου. Η διαδικασία αποτελείται από δύο βήματα, την επιλογή των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο, και την υποβολή του ψηφοδελτίου.

 • Στο βήμα της επιλογής, εμφανίζεται το ψηφοδέλτιο, καθώς και οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες. Ο ψηφοφόρος συνθέτει διαδραστικά το ψηφοδέλτιο της επιλογής του.

 • Όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της επιλογής, ο ψηφοφόρος προχωρά στην υποβολή του ψηφοδελτίου. Το επιλεγμένο ψηφοδέλτιο κρυπτογραφείται στον τοπικό υπολογιστή του ψηφοφόρου και στη συνέχεια υποβάλλεται μέσω δικτύου στο σύστημα «Ζευς». Το σύστημα εκδίδει ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης της ψήφου σε μορφή απλού αρχείου κειμένου, την οποία ο ψηφοφόρος οφείλει να φυλάξει, καθώς είναι απαραίτητη για την υποβολή και επεξεργασία τυχόν ενστάσεων.

 • Η ακεραιότητα της ψηφοφορίας είναι μαθηματικά επαληθεύσιμη από τον καθένα μέσω της χρήσης κρυπτογραφίας, και χωρίς καμία προσβολή του απόρρητου.

  Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω link :
  https://zeus.grnet.gr/zeus/#the-voter

 • Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σας, παρακαλώ πατήστε εδώ έως 15/10.

 • Για οποιαδήποτε ερώτηση ή τεχνική υποστήριξη για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία και την «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διαδικασίας στο [email protected] ή στο τηλέφωνο 210 9444888.

Όσοι δεν υποβάλλουν αίτημα ή το αίτημα τους δεν εγκρίθηκε μπορούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μπορούν να προσέλθουν την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας στα εκλογικά κέντρα που έχουν οριστούν για κάθε Δημοτική Τοπική Οργάνωση, περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο :
Πώς ψηφίζω δια ζώσης

Τι είναι η πλατφόρμα ΖΕΥΣ της ΕΔΥΤΕ (GrNet);

Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» η οποία έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι ένας από τους μεγαλύτερους δημόσιους τεχνολογικούς φορείς της χώρας και λειτουργεί από το 1998. Παρέχει προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού.
Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνονται απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου.

Πληροφορίες για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΖΕΥΣ είναι διαθέσιμες στο παρακάτω σύνδεσμο :
https://zeus.grnet.gr/zeus/faqs/voter/

Οδηγίες χρήσης για τους ψηφοφόρους είναι διαθέσιμές στο παρακάτω σύνδεσμο :
https://zeus.grnet.gr/zeus/resources/

Σύντομο Βίντεο :